Ameliyathane Teknikerliği Bölümü

Metabolik Cerrahi Okulu’nda Eğitim Alacak Ameliyathane Teknikerliği Bölümü Öğrencileri ve Mezunlarına Ait Gereksinim ve Karşılanması Gereken Şartlar

Bariatrik ve Metabolik Cerrahinin her alanında olduğu gibi ameliyathane teknikerliği de itinalı bir eğitimin yanı sıra bilgi ve beceri gerektirmektedir. Ameliyatlarda ekip bünyesinde yer alacak teknikerin ameliyat sırasında kullanılacak malzemelere hakim olması, bunları uygun şekilde hazırlaması ve gereken koşullarda ameliyat dahilinde hem kamera asistanlığı hem de 1. Asistan olarak aktif görev alması gerekmektedir.
Ameliyathane Teknikerliği bölümlerinin son sınıf öğrencileri ve mezunları için hazırlanan eğitim modüllerinde adayların, hastaların ameliyat öncesi hazırlık dönemine ilaveten, ameliyathane içindeki tüm uygulamaları ve ameliyatların teknik detaylarının öğretilmesi amaçlanmıştır. Toplamda 3 adet eğitim modülü hazırlanmıştır (http://www.metabolikcerrahiokulu.com/egitimler/).
*Başvuracak her adayın çalışmakta oldukları fakülteden eğitim alacakları süreyi işaret eden izin yazısı almaları ve eğitim etkinliklerini gösterir belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.
Ameliyathane Teknikerliği bölümlerinin son sınıf öğrenci/mezun adaylarına ait modül A eğitiminin ilk bir haftalık döneminde sadece gözlemci olarak klinik vizitleri, hasta takipleri ve ameliyat uygulamalarına gözlemci olarak katılımları yer almaktadır. İkinci bir haftalık dönem zarfında gerekli düzeye sahip olduğu öngörülen adaylara daha üst düzey eğitim etkinliklerine de bilfiil katılma olanağı sağlanacaktır. Hafta sonlarındaki etkinliklere katılım zaruri değildir.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ