Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Metabolik Cerrahi Okulu’nda Eğitim Alacak Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencileri ve Mezunlarına Ait Gereksinim ve Karşılanması Gereken Şartlar

Beslenme eğitimi ve beslenme bilinci bariatrik ve metabolik cerrahi uygulamalarının hem erken hem de uzun vadeli sonuçları açısından hayati öneme sahiptir. Ameliyat sonrası dönemde iyi eğitilmiş bir beslenme ve diyet uzmanı bu uygulamaların yapıldığı her bölümün vazgeçilmez bir elemanıdır. Beslenme ve diyetetik bölümlerinin son sınıf öğrencileri ve mezunları için hazırlanan eğitim modüllerinde adaylara, hastaların ameliyat öncesi hazırlık dönemi, hastanede yatış süresi dahilinde yapılan uygulamalar ve ameliyatların teknik detayları ile bu detaylara uygun beslenme şeklinin öğretilmesi amaçlanmıştır. Toplamda 3 adet eğitim modülü hazırlanmıştır (http://www.metabolikcerrahiokulu.com/egitimler/).
*Başvuracak her adayın çalışmakta oldukları fakülteden eğitim alacakları süreyi işaret eden izin yazısı almaları ve eğitim etkinliklerini gösterir belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.
Beslenme ve diyetetik bölümü öğrencisi / mezunu adaylarına ait modül A eğitiminin ilk bir haftalık döneminde sadece gözlemci olarak klinik vizitleri, hasta takipleri ve poliklinik uygulamalarına gözlemci olarak katılımları yer almaktadır. İkinci bir haftalık dönem zarfında gerekli düzeye sahip olduğu öngörülen adaylara daha üst düzey eğitim etkinliklerine de bilfiil katılma olanağı sağlanacaktır. Hafta sonlarındaki etkinliklere katılım zaruri değildir.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ