Genel Cerrahi Uzmanları

Metabolik Cerrahi Okulu’nda Eğitim Alacak Genel Cerrahi Uzmanlarına Ait Gereksinim ve Karşılanması Gereken Şartlar

Kliniğimizde eğitim alacak genel cerrahi uzmanlarının;
Minimum 6 yıllık tıp fakültesi eğitimini tamamladığını gösterir Sağlık Bakanlığı onaylı tıp fakültesi diploması
Minimum 4 yıllık genel cerrahi uzmanlığını tamamlamış olduğunu gösterir Sağlık Bakanlığı onaylı uzmanlık belgesi
En az 1 yıl uzman hekim olarak çalışmış olmak
Avrupa Cerrahi Derneği tarafından yayımlanmış minimal eğitim kriterlerini karşılıyor olmak ( Referans mektubu ile değerlendirilebilir)
En az 2 yıl süreyle laparoskopik cerrahi uygulanan bir klinikte eğitim almış olmak
En az 30 laparoskopik kolesistektomi yapmış olmak
En az 15 laparoskopik apendektomi yapmış olmak
En az 10 laparoskopik fundoplikasyon yapmış olmak

En az 5 diagnostik laparoskopi yapmış olmak
En az 20 laparoskopik bariatrik ve metabolik cerrahi uygulanmasına asistan olarak katılmış olmak
Son 3 yıl içinde en az bir uluslararası Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi’ne katılmış olmak
Yapılacak sözlü sınav veya mülakatta başarılı olmak (Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik Sertifikası olan adaylar için gerekli değildir).

Kliniğimiz bünyesinde cerrahi uygulamalara aktif katılım için gerekli olan şartlar ise aşağıda ifade edilmiştir.

Yukarıdaki şartlara ilaveten;

Metabolik Cerrahi Derneği’ne üye olmak
En az 1 Metabolik Cerrahi seminer veya sempozyumuna katılmış olmak
Minimum 10 Bariatrik veya Metabolik Cerrahi uygulamasına kamera asistanı olarak katılmış olmak

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ