Hemşirelik Bölümü

Metabolik Cerrahi Okulu’nda Eğitim Alacak Hemşireler ve Hemşirelik / ATT Bölümleri Öğrencilerine Ait Gereksinim ve Karşılanması Gereken Şartlar

Tüm klinik uygulamalarda olduğu üzere Bariatrik ve Metabolik Cerrahi uygulamalarında da klinik hemşireleri bu ekiplerin kilit elemanıdırlar. İyi eğitim almış bir klinik hemşiresi tüm uygulamalar hakkında asgari bir tecrübe, bilgi birikimi ve el becerisine sahip olmalıdır.
Hemşire ve hemşirelik bölümleri son sınıf öğrencileri için hazırlanan eğitim modüllerinde adayların, hastaların ilk başvuru dönemlerinde yapılan uygulamalar, ameliyat öncesi hazırlık ve ameliyat dönemlerine ait hastanede yatış süresi dahilinde yapılan uygulamalar ve ameliyatların teknik detayları ile bunlara uygun yaklaşımlar ve tedavi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanmıştır. Toplamda 3 adet eğitim modülü hazırlanmıştır (http://www.metabolikcerrahiokulu.com/egitimler/).
*Başvuracak her adayın çalışmakta oldukları fakülteden eğitim alacakları süreyi gösteren izin yazısı almaları ve eğitim etkinliklerini gösterir belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.
Hemşire ve hemşirelik bölümleri son sınıf öğrencisi adaylarına ait modül A eğitiminin ilk bir haftalık döneminde sadece gözlemci olarak klinik vizitleri, hasta takipleri ve poliklinik uygulamalarına gözlemci olarak katılımları yer almaktadır. İkinci bir haftalık dönem zarfında gerekli düzeye sahip olduğu öngörülen adaylara daha üst düzey eğitim etkinliklerine de bilfiil katılma olanağı sağlanacaktır. Hafta sonlarındaki etkinliklere katılım zaruri değildir.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ