İntörn Doktor

Metabolik Cerrahi Okulu’nda Eğitim Alacak İntörn Doktorlara Ait Gereksinim ve Karşılanması Gereken Şartlar

İntörnlük eğitimi tıp fakültesi öğrencilerinin hekimliğe adım atmaya hazırlandıkları bir “çıraklık” dönemi olarak bilinmektedir. Bu dönemde teorik bilgi birikimini aldığı öngörülen hekim adayları için okulumuz bünyesinde ekip elemanı olarak çalışıp hem teorik hem de pratik eğitim almalarını sağlamaya yönelik üç farklı eğitim modülü (http://www.metabolikcerrahiokulu.com/egitimler/) hazırlanmıştır. Eğitim tam zamanlı mesai şeklinde olup, hafta sonları dahil değildir. Etkinlik süresince aday intörn doktorların performansları değerlendirilerek sorumlulukları yetenek ve bilgi birikimleri doğrultusunda artırılacaktır.
*Başvuracak her adayın çalışmakta oldukları fakülteden eğitim alacakları süreyi işaret eden izin yazısı almaları ve intörn doktor eğitim etkinliklerini gösterir karneyi ibraz etmeleri gerekmektedir.
İntörn doktor adaylarına ait modül A eğitiminin ilk bir haftalık döneminde sadece gözlemci olarak klinik vizitleri, hasta takipleri, poliklinik uygulamaları ve takiplerine ilaveten, gözlemci olarak ameliyat takibi de yer almaktadır. İkinci bir haftalık dönem zarfında gerekli düzeye sahip olduğu öngörülen adaylara daha üst düzey eğitim etkinliklerine de bilfiil katılma olanağı sağlanacaktır. Hafta sonlarındaki etkinliklere katılım zaruri değildir.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ