Sertifikasyon

Sertifikasyon: Adaylara süre bitiminde tamamladıkları modüle uygun bir şekilde düzenlenmiş sertifika takdim edilecektir.

Metabolik Cerrahi Okulu Eğitim sertifikası yüksek seviyeli kalite kontrol süreci sonucu elde edilmiş konu ile ilgili asgari bilgi ve beceriye sahip olunduğunu ve adayın konumu doğrultusunda bariatrik ve metabolik cerrahi etkinlikleri konusunda uluslararası düzeyde eğitim aldığını gösterir belgedir.